Vantaan Yrittäjänaiset ry

Vantaan Yrittäjänaiset ry toimii yrittäjinä toimivien ja yrittäjyyttä edistävien naisten paikallisena yrittäjä- ja elinkeinopoliittisena etujärjestönä.  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisyrittäjyyttä, edistää ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä, sekä lisätä naisyrittäjien välistä yhteistyötä omalla, paikallisella toiminta-alueellaan. Yhdistys pitää esillä yrittäjyyttä myös nuorille houkuttelevana ammatillisena vaihtoehtona. 

Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Yrittäjänaiset ry:hyn ja sen toimintaa ohjaavat Liiton hallituksen määrittelemät arvot: avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Yhdistys tukee toiminnallaan Suomen Yrittäjänaisten edunvalvontatyötä ja strategisten painopistealueiden toteuttamista. 

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. 

Yhdistyksellä on osakkuus Naisten Pankki -yhteisössä, jonka kyläpankkien ja mikrolainojen avulla osallistutaan kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja ammatillista koulutusta edistävään toimintaan. 

Yhdistys on perustettu vuonna 1988 ja jäsenmäärä on noin 100.

Yhdistyksen varainhankinta perustuu pääasiassa jäsenmaksutuloihin. Omat tilaisuudet pyritään järjestämään yhdistyksen varoilla tai perimällä pientä osallistumismaksua. Varojen keräämiseksi järjestetään arpajaisia.

Jäsenillä on mahdollisuus markkinoida yrityksensä tuotteita tai palveluja yhdistyksen Facebook– ja Instagram-sivuilla, sekä Liiton ylläpitämässä Membook-jäsenrekisterissä (sähköinen jäsenkortti).     

Vantaan vuoden yrittäjänainen valitaan ensisijaisesti jäsenistön keskuudesta ja julkistetaan yleensä pikkujouluissa. Eläkkeelle siirtyvien toivotaan jäävän yhdistykseen seniorijäseniksi.

Jäsenmaksu on 1.3.2024 alkaen 13o e / vuosi (laskutetaan vuosittain liittymisajankohdan mukaan). Seniori-, rinnakkais- ja opiskelijajäsenmaksu on 35 e / vuosi. Kannattajajäsenmaksu on 500 e / vuosi.